Posiadanie prawidłowo sporządzonej dokumentacji cen transferowych znacząco ogranicza ryzyko związane z zakwestionowaniem stosowanych w transakcjach kontrolowanych cen. Do pozostałych narzędzi, pozwalających na częściowe ograniczenie lub całkowitą eliminację ryzyka cen transferowych należą: