top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Ceny transferowe na świecie

Postępujące procesy globalizacji rynków, działalność organizacji międzynarodowych dążących do znoszenia barier w biznesie, tworzenie stref wolnego handlu, a także wprowadzanie swobodnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału w ramach Unii Europejskiej sprawiają, że coraz większa liczba transakcji zawierana jest pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach grup wielonarodowych.

W powyższych warunkach naturalne jest pojawienie się cen transferowych, które nierozerwalnie wiążą się z pojęciem handlu międzynarodowego.

Zakres merytoryczny działu

Niniejszy dział zawiera istotne informacje dotyczące organizacji międzynarodowych bezpośrednio lub pośrednio zajmujących się zagadnieniem cen transferowych.

Opisaliśmy w nim działalność:

  • Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) >>
  • Wspólnego Forum UE ds. cen transferowych >>
  • Stowarzyszenia Administracji Podatkowych strefy Pacyfiku (PATA) >>
  • Afrykańskiego Forum Podatkowego (ATAF)  >>

Prezentujemy zestawienie stawek podatku dochodowego i podatku VAT w różnych krajach oraz informacje na temat podwójnego opodatkowania i sposobów radzenia sobie z tym problemem. Przedstawiamy listę obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych z poszczególnymi państwami.

Sporą część działu zajmują profile poszczególnych państw, w większości członków organizacji OECD. Kraje zostały opisane pod kątem regulacji prawnych i praktyk stosowanych w związku z zagadnieniem cen transferowych. Każdy z odnośników zawiera poniższe informacje:

  • stosowane metody ustalania cen transferowych i wymagania dokumentacyjne,
  • definicje jednostek powiązanych obowiązujące w danym kraju,
  • szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych i możliwe sankcje w zakresie cen transferowych.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991