Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe są cenami, po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub świadczy usługi podmiotom powiązanym. Dokładna definicja cen transferowych została przedstawiona tutaj >>