/
Usługi

Usługi

Stosowanie cen transferowych to zarówno wymóg prawny, jak i sposób na optymalizację wyników finansowych. Jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami. Nasi doradcy dysponują rozległą wiedzą i posiadają wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami, zobowiązanymi do stosowania cen transferowych.

Polityka cen transferowych

Pomożemy opracować spójne i przejrzyste reguły, składające się na wewnętrzną politykę cen transferowych firmy. Uwzględnimy specyfikę poszczególnych podmiotów oraz całej grupy kapitałowej. Zestandaryzowane wytyczne pomogą realizować strategiczne i operacyjne cele przedsiębiorstwa. Doradzimy, jak za pomocą stosowania cen transferowych optymalizować wyniki finansowe, jednocześnie działając całkowicie w granicach prawa, co z kolei zminimalizuje stres podczas kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe.

Procedura dokumentowania cen transferowych

Nasi eksperci zajmą się przygotowaniem procedury zarządzania dokumentacją cen transferowych w Twojej firmie. Ujednolicony zestaw reguł skróci czas potrzebny na prowadzenie dokumentacji, zapewni efektywność kosztową oraz zminimalizuje ryzyko podatkowe. W oparciu o analizę bieżących i historycznych transakcji, stworzymy symulacje przyszłych. Przeprowadzimy wewnętrzne szkolenia dla pracowników, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji, a także dostarczymy im wzorce dokumentów w formie edytowalnej.

Dokumentacja cen transferowych

Wesprzemy Twoją firmę w przygotowaniu kompletnej dokumentacji cen transferowych. Jej sporządzanie jest obowiązkiem formalno-prawnym, wynikającym z przepisów prawa podatkowego. Kompletna i prawidłowo stworzona dokumentacja stanowi najlepszy sposób zaświadczenia o rynkowym charakterze transakcji z podmiotami powiązanymi. Zmniejsza ryzyko finansowe, podatkowe i karne wynikające z zakwestionowania przez organy podatkowe zgodności transakcji z prawem. Zwiększa bezpieczeństwo transakcji, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności.

Analizy

Wycena rentowności planowanych transakcji z podmiotami powiązanymi może przysparzać wielu problemów. Służymy wsparciem w tym zakresie, oferując kompleksowe analizy, opierające się zarówno na danych historycznych i bieżących, jak i na symulacjach. W skład naszych usług wchodzą analizy porównywalności (których głównym celem jest uzasadnienie rynkowego charakteru realizowanych transakcji), analizy rentowności (sytuujące klienta na tle porównywalnych podmiotów na rynku polskim), a także wyceny składników majątkowych materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa.

Doradztwo - ceny transferowe

Oferujemy szeroko pojęte doradztwo związane z cenami transferowymi. Przeanalizujemy transakcje historyczne, przyjrzymy się tym bieżącym oraz planowanym. Podpowiemy najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie m.in. form dokumentowania transakcji, zabezpieczeń podatkowych, analizy korzyści i ryzyk, wyboru metody szacowania dochodu pomiędzy podmiotami powiązanymi, kalkulacji kosztów, a także interpretacji polskich i unijnych zapisów prawa podatkowego. Doradzamy również firmom przeprowadzającym transakcje z podmiotami z rajów podatkowych.

Audyt cen transferowych

Przeprowadzamy kompleksowe audyty cen transferowych, pomagające zdiagnozować zagrożenia i obszary ryzyka, ale też szanse i możliwości optymalizacji. Zweryfikujemy prawidłowość stosowania cen transferowych i ich dokumentowania. Przedstawimy szczegółowy raport, zawierający propozycje rozwiązań i możliwe kierunki rozwoju. Ocenimy potencjał prowadzonej przez podmiot polityki cen transferowych i podpowiemy, jak za pomocą cen transferowych zwiększyć wyniki finansowe, działają w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Postępowania podatkowo-sądowe

Kontrola ze strony organów podatkowych czy toczące się postępowanie podatkowo-sądowe często powodują duży stres. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla Klientów, mając na uwadze przede wszystkim ochronę ich interesów. Pomożemy ocenić ryzyko cen transferowych w procesie administracyjno-sądowym i sporządzimy niezbędną dokumentację procesową. Będziemy reprezentować Twoją firmę przed sądem cywilnym w kwestiach związanych z cenami transferowymi. Służymy pomocą na każdym etapie postępowania, również podczas procesów przed WSA i NSA.

Szkolenia

Pomożemy opracować spójne i przejrzyste reguły, składające się na wewnętrzną politykę cen transferowych firmy. Uwzględnimy specyfikę poszczególnych podmiotów oraz całej grupy kapitałowej. Zestandaryzowane wytyczne pomogą realizować strategiczne i operacyjne cele przedsiębiorstwa. Doradzimy, jak za pomocą stosowania cen transferowych optymalizować wyniki finansowe, jednocześnie działając całkowicie w granicach prawa, co z kolei zminimalizuje stres podczas kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe.

Ceny transferowe to wszystkie warunki, które obowiązują podczas zawierania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Za podmioty powiązane uznaje się natomiast te, które wykazują istotną zależność kapitałową lub osobową. Zastosowanie cen transferowych ma stanowić gwarancję respektowania przez podmioty powiązane warunków rynkowych transakcji.

W praktyce ustalanie cen transferowych oraz ich dokumentowanie są skomplikowanymi procesami. Wymagają doskonałej znajomości środowiska grupy kapitałowej i poszczególnych podmiotów, a także prawa podatkowego i handlowego, obowiązującego w krajach, na terenie których podmioty powiązane mają siedziby.

Oferujemy kompleksowe usługi związane z cenami transferowymi. Pomożemy opracować politykę cen transferowych dla firmy wraz z procedurami ich dokumentowania. Przeprowadzimy audyt i doradzimy optymalne rozwiązania. Wesprzemy przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych oraz w trakcie toczącego się postępowania podatkowo-sądowego. Przeprowadzimy szkolenia, w trakcie których podzielimy się naszą wiedzą z osobami odpowiedzialnymi za transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Skontaktuj się z nami – po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami, ustalimy satysfakcjonujące warunki współpracy.