Kiedy podmioty można uznać za powiązane?

Podmioty są powiązane jeśli występują pomiędzy nimi bezpośrednie lub pośrednie powiązania kapitałowe (>5% udziału w kapitale innego podmiotu) lub personalne (wynikające ze stosunku pracy lub stosunków rodzinnych). Szczegółowy opis powiązań znajduje się tutaj